Jak probíhá recyklace plastových lahví

Jak probíhá recyklace plastových lahví

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se stane s plastovou lahví od minerálky nebo jiného nápoje? Dobrou zprávou je, že podle nejnovějších dat se v České republice více než 67 % plastových obalů roztřídí a znovu zpracuje. V tomto ohledu patříme k premiantům Evropy. A jak vypadá běžný život plastové lahve? Skládá se ze zajímavého koloběhu. 

25 KG PLASTU VYTŘÍDÍ PRŮMĚRNÁ ČESKÁ DOMÁCNOST ZA ROK

Většina plastových odpadů, které domácnosti vyprodukují, představují obaly od potravin a zboží. Řada lidí plastové lahve zmáčkne, aby zabíraly co nejméně místa, a následně je ve větším množství odnese do kontejneru na sběr plastů.  Z těchto speciálních kontejnerů, které mají charakteristickou žlutou barvu, nebo jsou označeny žlutou nálepkou, pak plastové lahve putují svozovými vozy do dotříďovací linky, kde se musí pečlivě vytřídit od ostatních materiálů a zbavit nežádoucích příměsí.

PŘES 291 TUN PLASTU JE DENNĚ ROZTŘÍDĚNO A SLISOVÁNO NA DOTŘÍĎOVACÍCH LINKÁCH

Dotřídění plastů je velmi důležitá fáze celého cyklu, protože se zde plasty zbavují nežádoucích příměsí a také se roztřiďují podle materiálů do vhodných skupin - tj. PET, fólie, duté plastové obaly, polystyren a směsný plast. Každá materiálová skupina se pak zpracovává zvlášť.

Samotná recyklace pak probíhá tak, že se roztříděné a slisované plasty dopraví ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a mění na suroviny pro výrobu finálních produktů. Typickým a nejčastějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, který slouží jako základní surovina pro výrobu nových plastů.

A co vlastně vznikne z původních plastových lahví? Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna. Z nich pak koberce, oděvy a případně nové láhve. Může se tak stát, že plastové lahve, které jste dali recyklovat, teď nosíte každý den na sobě.

Málokdo si uvědomuje, že díky 100% recyklovatelnosti patří PET lahve k nejvíce šetrným, ekologickým, obalům současnosti. Stačí, když se uživatelé zapojí do koloběhu, který je již dnes dobře vymyšlen a funguje dokonale. 

Zdroj: www.jaktridit.cz