skip to Main Content

Voda tvoří naprosto nezbytnou složku našeho organismu, bez které nemůžeme fungovat. Je proto důležité ji pravidelně doplňovat, pokud možno v její původní čisté podobě. O této skutečnosti vás nejspíš nemusíme přesvědčovat. Pokud jste si však mysleli, že voda je jen jedna, asi budete trochu překvapeni. Naštěstí nám v tomto směru pomáhá zákon.

Co říká zákon o vodě?

Každá voda není pro zajištění pitného režimu stejně vhodná. Abyste se mohli jako konzumenti v nabídce lépe orientovat, nařizuje zákon zpracovatelům vodu přesně označovat. Kategorizace vody jednoznačně stanovuje její kvalitativní parametry.

Velmi důležitý je údaj o původu vody. Jestliže voda pochází z podzemního zdroje, nemá mnoho příležitostí přijít do kontaktu s nežádoucími látkami, které ji mohou znečistit. Jinak je tomu u vody povrchové, do které se snadno dostanou nečistoty, jako jsou pesticidy, saponáty, průmyslové chemikálie, dusičnany a dusitany, těžké kovy nebo třeba hormony a antibiotika. V našem životním prostředí je jich bohužel čím dál víc.

Velmi odlišný je také způsob úpravy, kterým mohou jednotlivé kategorie vody projít. Vody z podzemních zdrojů nejen dodatečné úpravy nepotřebují, ale většina z těchto úprav ze zákona ani použita být nesmí. Nejvíce upravovaná je voda označovaná jako pitná. Je dokonce možné do ní přidávat i různé chemikálie. Vzhledem k tomu, že často pochází z povrchových zdrojů, je chemická úprava vždy nezbytná.

A jaká kritéria musí splnit jednotlivé druhy vody?

Voda pitná 

 • Může pocházet z podzemních, ale i povrchových vod.
 • Úprava je povolená, stejně jako dezinfekce.
 • Patří sem voda z kohoutku, ale i některé vody balené.

Voda pramenitá

 • Pochází výhradně z chráněných podzemních zdrojů.
 • Povoleny pouze šetrné úpravy, jako je filtrace a provzdušnění.
 • Dezinfekce je zakázána.
 • Vhodná pro každodenní konzumaci.

Voda kojenecká

 • Pochází z podzemních zdrojů.
 • Úpravy nejsou povoleny.
 • Dezinfekce může probíhat pouze UV zářením.
 • Doporučována jako zdroj tekutin pro kojence.

Přírodní minerální voda

 • Z podzemních zdrojů.
 • Úprava filtrací a provzdušněním.
 • Dezinfekce není povolena.
 • Není vhodná pro každodenní pravidelnou konzumaci, protože většina obsahuje vysoké množství různých minerálů.

Zákon ručí také za vodu Crystalis

Voda Crystalis splňuje veškerá kritéria pro označení pramenitá voda. Pochází výlučně z podzemních zdrojů a není chemicky upravena.

Vratný ekologický obal. Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem.

Minimální trvanlivost do data uvedeného na uzávěru lahve.

Doporučujeme spotřebovat do 14 dnů po otevření. Odželezněno.

Vyrobeno v Deštné, 378 25 Česká republika. Lokalita: Deštná, Zdroj: Crystalis

Back To Top