skip to Main Content

Společnost Crystalis s.r.o. byla založena v roce 1993. Máme tak za sebou více než 30 let existence a jsme nejdéle fungující společností, která se zabývá výrobou a distribucí pramenité vody, v ČR. Jsme výhradně česká společnost a dodáváme na váš stůl čerstvou pramenitou vodu českého původu.

Co mají společného voda Crystalis a zázračný pramen minerální vody?

Historie  Pramene Roku

1599 byl objeven nad Deštnou zázračný pramen minerální vody a roku 1602 byl nad ním vystavěn kostelík sv. Jana Křtitele. V tu dobu se zde konaly poutě za velké účasti lidu, o svátku sv. Jana Křtitele kostelík navštěvovalo až 8000 poutníků, což založilo slávu deštenských lázní, vybudovaných v průběhu 17. století.  V lázních, které využívaly léčivého pramene, se uzdravilo mnoho lidí, především vojáků z třicetileté války. V 50. letech 18. století se zde léčilo 500 – 600 vojáků rekonvalescentů najednou.   Průčelí kostelíka je označeno latinským nápisem „Benedicite Fontes Domino“ „Blahořečte pramenu Páně“) s chronogramem M, D, C (= 1600). V roce 1811 daroval jeden jindřichohradecký měšťan kostelíku za své uzdravení obraz madony, který zde visel do roku 1895. Nyní je v Národní galerii v Praze v Anežském klášteře s názvem Assumpta z Deštné.  Později lázně upadají. Pouze voda se plnila do lahví a prodávala.  Bohuslav Balbín, který se zde léčil, řadil deštenské lázně hned za Karlovy Vary a Teplice. Bohuslav Balbín vylíčil zázračnou událost ve své knize „Miscellanea“ takto (pokračujte níže):

 

Bohuslav  Balbín a jeho kniha

„Roku 1599, právě v den svaté Kateřiny (25. listopadu), vracela se chudá žena, vdova, jménem Kateřina Urbanova (Urbanczová), kteráž dříve bolestí hlavy trápena bývala, nižádné pomoci u lékařů naleznouti nemohouc, z vesnice Světcí do městečka Deštné, odkuž pocházela. Ještě slunce nebylo zašlo, když tu na jednom návrší viděla, an stařec kněžským rouchem oděný, věkem a velebností vážnost vzbuzující, klečí. Vedle něho byl tříletý, jak zdáti se mohlo, pacholík, v šat bílý oděný, kterýž tolikéž modliti se zdál, oběma rukama pochodně drže jasným světlem zářící. Vidění to nebylo ženě hrozným, ale příjemným a milým. Protož i sama touto zbožností jsouc povzbuzena, kolena sklání. Modlíc se pozoruje jakoby nebesa bouří hrozila a se blýskalo. Třikráte se zablesklo, pokaždé stařec onen hlavu sklonil, až samé země čelem se dotýkal. Hned na to ženě se zatemnilo a již pozorovala, že veškerém zjev starcův i pacholíkův zmizel. Přistoupila nicméně k místu onomu neohroženě a vidí, že tu vyprýštily tři prameny vody velmi čisté, které ani ona ani jiní, kdož tudy často chodívali, nikdy předtím neviděli. Žena ihned nutkána bolestí svou, nabrala rukou vodu a vzývající jméno boží, oči i celou hlavu si umyla a cítila, že všechna bolest okamžitě mizí jako po nějakém velmi účinném léku a že je opět zdráva.”

(Bohuslav Balbín-Miscellanea-kn. I., hl. 25, list 64)

Kvalitní voda zasluhuje patřičnou péči

Jsme si dobře vědomi jedinečných vlastností zdroje vody, kterou dodáváme na trh. Snažíme se tak se všech sil uchovat její původní kvalitu a veškeré zpracování provádíme co nejšetrněji.

Vratný ekologický obal. Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem.

Minimální trvanlivost do data uvedeného na uzávěru lahve.

Doporučujeme spotřebovat do 14 dnů po otevření. Odželezněno.

Vyrobeno v Deštné, 378 25 Česká republika. Lokalita: Deštná, Zdroj: Crystalis

Chcete vodu z legendárního pramene vyzkoušet?

Voda Crystalis pochází z proslulého zdroje a za její kvalitou si stojíme. Abychom vás přesvědčili, nabízíme vám zdarma 1 barel naší pramenité vody, ke které vám bezplatně zapůjčíme výdejník na 14 dnů.

Pro bezplatné zapůjčení volejte naši modrou linku 844 844 444 nebo pište na crystalis@crystalis.cz

Back To Top